Мариана Хамънова

За нас сътрудничеството с д-р Кирил Калев като ментор и коуч при работа по международни проекти е незаменима, особено при разкриване на собствен потенциал за промяна, кариерно развитие и определяне на стратегически бизнес-приоритети в проекта GREEN ACADEMY.

Copyright © 2024 Kalev.bg. Всички права запазени.

bg_BGBG