Грациела Миладинова

Смятам, че израстването ми като мениджър в нашата компания се дължи основно на уменията и ерудицията на д-р Кирил Калев. Като ефект в работата с мен, мога смело да посоча подкрепата и насочването в уменията ми, добиване на самочувствие и най-вече увереността, че мотивацията е градивна и ползотворна.

Copyright © 2024 Kalev.bg. Всички права запазени.

bg_BGBG