Д-р Драгомир Грудев

За нас, лекарите, комуникацията с хората е от ключово значение. Потърсихме професионалните услуги на д-р Кирил Калев за модериране и фасилитиране по време на важни комуникационни събития, обучение на екипа за управление на промяната, индивидуален коучинг на ръководители. Работата с него вдъхновява, защото разкрива нашите собствени перспективи за лично развитие и по-добро и ефективно общуване помежду ни.

Copyright © 2024 Kalev.bg. Всички права запазени.

bg_BGBG