Диана Митева

Професионалната работа и умения на д-р Кирил Калев са високо оценени от ръководството на Банка ДСК и колегиално препоръчани на други частни и публични организации, които желаят да инвестират в своя най-важен ресурс – човешкия!

Copyright © 2024 Kalev.bg. Всички права запазени.

bg_BGBG