Развивавайте своите
умения и личност!
Coaching for motivation, change and personal development моето послание

Бизнес коуч, ментор, предприемач, консултант, публицист

Над 30 години международна професионална дейност и опит в управлението на бизнеса и медиите, персоналният и екипен коучинг, менторството, личните и корпоративни комуникации, научните изследвания, журналистиката и преподавателската работа

Моята визия за непрекъснато житейско, професионално и лично развитие (Lifelong learning) е изградена върху принципа за постигане на хармония.

Мисията ми е да предоставям знания, комуникационни умения и професионален опит за развитие на личности, мотивация и разкриване на потенциал за постигане на нови цели, хармонични и положителни решения в професията и живота.

Моите предложения за вас и екипа

Моите услуги и продукти са съобразени изцяло с вашите ценности, желания, лични и корпоратовни цели:
• За индивидуално и екипно развитие, изграждане на личностни и лидерски умения, откриване на решения и постигане на цели в професията и личния живот;
• За лична и екипна мотивация;
• За житейско, корпоративно и организационно развитие чрез управление на промяната.
Те са разработени и са плод на моя дългогодишен управленски, консултантски и житейски опит, включват най-съвременните постижения и тенденции в световната практика на коучинга и креативното мислене, психологията на мотивацията и житейските ценности за стойностното в работата и живота, а също управлението на организационните процеси.

You

Package or hourly

В своята дългогодишна практика на персонален коуч и партньор за развитие на ръководители съм се убедил, че истински напредък в работата за развитие на личността е възможен само, ако човек осъзнава необходимостта от промяна и искрено желае да се развива индивидуално.

Изграждането на авторитет и усвояването на нови умения и способности са ключови за цялостното изграждане на личността. В началото на това развитие е избора на професия и подходящо образование. След получаване на образователен ценз започва изграждането на кариера, което продължава през целия професионален живот.

Разкриването на таланти, ценности и мотивация в себе си е непрекъснат процес и източник на ресурси за промяна и развитие. Ето защо моите програми са подходящи както за млади хора, в началото на професионалния живот, така и за хора на възраст 55+, които имат значителен опит и желаят да го прилагат, като продължават да работят и в по-късните години.В коучинг практиката все по-често работим по изграждането на собствен креативен бранд, пряко свързан с развитието на личностните качества, които отличават човека от останалите.

You
onlYou - Програма за развитие на авторитетна личност и компетентни умения.
Your career – Програма за избор на кариера; кариерно развитие; промяна на кариерата; ново начало на възраст 55+.
Your talents – Програма за разкриване и развитие на (скрити) таланти, умения и ценности.
Your brand – Програма за създаване и комуникация на собствен креативен имидж и бранд.

Team

Package or hourly

Работата в екип е един от най-предизвикателните процеси пряко свързан с развитието на компанията и на личността. Моите програми са насочени към ефективното модериране и фасилитиране на екипната работа за определянето на стратегически цели и приоритети, управлението и мотивацията на промяната за постигане на резултати.

Последното десетилетие е белязано с промени в комуникацията: скоростта на обмен на информация, социалните мрежи и резултиращите от тях публични изяви, новите медии и развитието на интернет платформите за общуване промениха изцяло информационната среда. Налице са нови модели на корпоративно ръководство. Изграждането на градивна комуникативна среда в екипа поставя нови предизвикателства пред организациите.

В условията на световни пандемии и кризи общуването онлайн и свързаните с него технологии и форми на обучение, обмен на информация, провеждане на заседания и работа от разстояние се превърнаха от изключение в ежедневна практика.

Team
Team strategy - Програма за определяне на стратегически цели и приоритети, разработване и прилагане на корпоративни стратегии за промяна и развитие.
Team mindset – Програма за анализ и промяна начина на мислене и постигането на позитивни решения в екипа .
Team communication – Програма за корпоративни комуникации.

Онлайн курсове & специални оферти

Информирайте се за моите онлайн курсове, специални оферти за индивидуални и групови коучинг-сесии, обучения, семинари и уебинари. Всички те могат да бъдат разработени и адаптирани съгласно вашите нужди, предпочитания и цели.

Референции и отзиви

За дейността ми през годините

( над 2000 часа индивидуална/групова работа )
Инж. Александър Чобанов

Поканихме д-р инж. Кирил Калев за съвместна работа по предложената от него “Корпоративна програма за развитие, стратегии и промяна”. Мотивационните профили, разработени за ръководителите, са отлична предпоставка за опознаване на личната мотивация, ценностната система и възможностите за лично развитие в синхрон с изискванията и визията на фирмата.

Инж. Александър Чобанов

Директор “Човешки ресурси”, “АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД
Daniel Hofman

November 2013 we started coaching and mentoring Programs for the LHT management. We would like to recommend Dr.Kalev’s positive communication and his coaching model to achieve personal goals, to develop internal energy and resources in harmony with profession, organisation and private life.

Daniel Hofman

CEO Lufthansa Technik Sofia
Елена Кискинова

Коучинг уменията на Кирил, използвани като подход в управлението на медията се коментират от ръководството и до днес. Неговите професионални подходи са високо ценени от екипа на фирмата, особено във връзка с решаване на въпроси на интеркултурната комуникации с наши чуждестранни партньори…

Елена Кискинова

Изпълнителен директор, Радио FM + ЕАД
Д-р Драгомир Грудев

За нас, лекарите, комуникацията с хората е от ключово значение. Потърсихме професионалните услуги на д-р Кирил Калев за модериране и фасилитиране по време на важни комуникационни събития, обучение на екипа за управление на промяната, индивидуален коучинг на ръководители. Работата с него вдъхновява, защото разкрива нашите собствени перспективи за лично развитие и по-добро и ефективно общуване помежду ни.

Д-р Драгомир Грудев

Управител “БОАРОН БГ”
Ани Динева

Работата ми с Кирил бе насочена към създаване на умения да влизам в различни лидерски роли, по-видимо и уверено себеизразяване, комуникация в различни ситуации и повишаване на собствената ми управленска ефективност. С разработената от Кирил коучинг и менторска програма и неговата “Матрица за развитие”, за около два месеца, успешно постигнахме желаните от мен цели.

Ани Динева

Мениджър, Experian Bulgaria
Грациела Миладинова

Смятам, че израстването ми като мениджър в нашата компания се дължи основно на уменията и ерудицията на д-р Кирил Калев. Като ефект в работата с мен, мога смело да посоча подкрепата и насочването в уменията ми, добиване на самочувствие и най-вече увереността, че мотивацията е градивна и ползотворна.

Грациела Миладинова

Партньор/мениджър екип, Unique Estates
Ирина Тотова-Маринова

Съвместно с Кирил разработваме и прилагаме в практиката индивидуални програми за развитие на личността, лидерски умения, мотивация, емоционална интелигентност и управление на промяната за ключови ръководители в компанията. Оценявам високо неговата професионална работа и умения и го препоръчвам на други частни и публични организации, които желаят да инвестират в своя човешки ресурс.

Ирина Тотова-Маринова

Заместник Управляващ Директор Балкани, „FOX NETWORKS GROUP BULGARIA” EOOD
Диана Митева

Професионалната работа и умения на д-р Кирил Калев са високо оценени от ръководството на Банка ДСК и колегиално препоръчани на други частни и публични организации, които желаят да инвестират в своя най-важен ресурс – човешкия!

Диана Митева

Изпълнителен директор, Банка ДСК ЕАД
Belinda Merry

I recommend executives to work with experienced business and executive coaches, who are members of, and on the path to certification by the International Coach Federation (ICF). Dr Kiril Kalev, with his own executive consultancy and coaching experience, is one such person who can support you in this development.

Belinda Merry

Mentor Coach, ICF Master Certified Coach
Мариана Хамънова

За нас сътрудничеството с д-р Кирил Калев като ментор и коуч при работа по международни проекти е незаменима, особено при разкриване на собствен потенциал за промяна, кариерно развитие и определяне на стратегически бизнес-приоритети в проекта GREEN ACADEMY.

Мариана Хамънова

Изпълнителен директор, “Cleantech Bulgaria”
Адвокат Владимир Пенков

Познавам д-р Кирил Калев повече от 20 години като успешен медиен предприемач и изпълнителен директор на български и международни компании, а също български посланик в Австрия (1997-2001г.). Убедих се, че умело съчетава своя богат управленски опит с дейността си като бизнес-коуч за развитие, мотивация и управление на промяната.

Адвокат Владимир Пенков

Управляващ съдружник, “Пенков, Марков и партньори” Адвокатско дружество

За моите клиенти и партньори

Моите сърдечни благодарности и уважение към всички фирми и организации, клиенти, приятели и партньори за успешната, ползотворна и открита съвместна работа през годините!

Не се колебайте да се свържете с мен!

Имате въпрос? На разположение съм!

    Copyright © 2024 Kalev.bg. Всички права запазени.

    en_USEN