ФОРУМ “КОМУНИКАЦИЯ ЗА ПРОМЯНА ”ПЕРСОНАЛЕН КОУЧИНГ (1): КОГАТО ТЪРСИШ НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА/“ТЪРГОВСКИ ВЕСТНИК“/Юли 2012

На страниците на ТЪРГОВСКИ ВЕСТНИК предлагаме на уважаваните читатели и приятели, членовете на Софийска търговско-промишлена камара поредица от информации за една модерна, малко позната у нас, професия. Персоналният коучинг е професионална комуникация за разкриване на собствен потенциал, подход за лично и корпоративно развитие, за управление на промяната.


Запитвали ли сте се с кого можете да разговаряте свободно, конфиденциално и открито за собствените си проблеми и възможностите за тяхното разрешаване, за развитието си като делови човек и предприемач, за нови житейски перспективи и промените които предстоят? И кой би ви изслушал и провокирал с правилните въпроси? Въобще кой кого слуша днес?

В съвременната междуличностна комуникация по света това е професионалния коуч. Известен е афоризмът, че зад всеки успешен лидер стои един…успешен коуч. 

Странната “новобългарска”дума „коуч“ е английската „coach“ има унгарски произход (!) и означава „средство за достигане от едно място до друго“. Коучингът е професия и по същността си се различава от познатите консултант, терапевт, учител, ментор или спортен треньор – всички те с чуждоезичен корен…Ще Ви бъде интересно да научите повече!

Корените на коучинга…

Преди повече от 30 г. американският автор Тимоти Галуей открива подход за постигане на високи резултати в спорта. Той забелязва, че докато играят на корта, тенисистите говорят сами на себе си. Особено активно при неуспешни удари. Нарекъл феномена “вътрешен разговор между Аз 1 и Аз 2”:
„Винаги има “ вътрешна игра”, която се разиграва в ума ви, независимо каква “външна игра” играете… Осъзната, тя е решаваща за успеха …“, казва той. 

“Вътрешната игра”

Тя е умствения и емоционален подход към това, което правим: отношението и вярата в себе си и екипа; способността за ефективна концентрация; преодоляването на грешките и напрежението; търсенето на нови професионални и лични предизвикателства. Вътрешната игра е ключ към успеха или… провала. Коучингът работи за нейното овладяване. Достигането на съвършенство в спорта, музиката и бизнеса е сходно. Коучингът отключва собствения потенциал на човека или екипа за овладяването на “вътрешната игра”!

Коучингът е:

 • професионално партньорство между квалифициран коуч и клиент (човек или екип от хора);
 • комуникационен подход за активиране на личен потенциал, който предизвиква размисъл и вдъхновява за постигане на определени цели; 
 • рефлексия към клиента, която служи като друга гледна точка в живота;
 • катализатор за осъзнаване и намиране на нови възможности/решения в професията, организацията и личния живот; 
 • доверие между партньори при пълна конфиденциалност в партньорските взаимоотношения.

Коучингът не е:

 • консултиране или съветване
 • менторство или наставляване
 • терапия
 • преподавателска работа
 • тренинг или обучение
 • треньорска работа
 • нeвро-лингвистично програмиране (НЛП)

Най-важно за разликате между коучинга и други професионални услуги като консултирането, обучението/тренинга, терапията, менторството e проста – коучът няма отговори и не дава съвети!

По презумпция той изхожда от факта, че клиентът притежава всички ресурси, включително способността да открива и използва тези ресурси, за да постигне целите си.

В следващата информация КОУЧИНГ (2) можете да научите повече за това колко дълго продължава коучинга, как да подберете своя коуч и какво представлява системния коучинг в бизнеса.

Copyright © 2024 Kalev.bg. Всички права запазени.

bg_BGBG