Проблемите

“Говоренето за проблеми, създава проблеми. Говоренето за решения, поражда решения” …

Steve de Shazer

Те са навсякъде, проблемите. Колко ще е скучно и монотонно без тях!
А решенията? Те неотлъчно следват проблемите, ако действително ги търсим и желаем.

Copyright © 2024 Kalev.bg. Всички права запазени.

bg_BGBG