Бъдещето

Какво значение има миналото? Разбира се, огромно. То е история на преживяното, наученото, постигнатото в професията и личния живот…в миналото.

Ние живеем сега, днес. С мисъл за това, което се случва и предстои. С надежда за постигане на нови цели и хоризонти.

“Бъдещето зависи от това, което правим в момента”

Махатма Ганди

Copyright © 2024 Kalev.bg. Всички права запазени.

bg_BGBG