Членства/отличия

STROKE # 920 е произведение на Петър Петров – IT предприемач и дигитален артист. Неговата визия за развитие и изобразяване на всичко около нас е базирана на идеята,
че всеки един отделен щрих, движение, докосване, размах, които оставяме след себе си, има значение… Навсякъде!
Instagram: @perfectstrokeproject 

Copyright © 2024 Kalev.bg. Всички права запазени.

bg_BGBG