Професионални компетенции и опит

STROKE # 915 е произведение на Петър Петров – IT предприемач и дигитален артист. Неговaта визия за развитие и изобразяване на всичко около нас е базирана на идеята,
че всеки един отделен щрих, движение, докосване, размах, които оставяме след себе си, има значение… Навсякъде!

Instagram: @perfectstrokeproject

 

Моят професионален път преминава през три основни житейски етапа:

 • Първият,
  свързан с техническото ми образование, докторантурата и научната дейност в Българската академия на науките, ме отведе в света на точните науки и висшите технологии, прецизните, изискващи много търпение и любопитство, научни изследвания. На тях дължа постоянството в преследването на целите си и непрекъснатото желание за нови знания и лично развитие.
 • Вторият,
  свързан с журналистическата дейност и научната публицистика в Българското национално радио и в други национални медии, ме приобщи към света на комуникациите, с които се занимавам и до днес.
 • Третият,
  свързан с частното предприемачество, управлението на хора и процеси, започна с демократичните промени в България през 1990 г. и ме направи истински свободен: за реализиране на собствени мечти и визии за себе си и хората, с които работя.

Тези три житейски етапа очертават и сферата на моята професионална компетентност:

 • Научно и практически базирани модели за управление и развитие на процеси, фирми и организации.
 • Разработване и развитие на фирмени и публични комуникации; медийна експертиза; стратегии за събитиен маркетинг; корпоративна интеркултурна комуникация (менторство, модериране, фасилитиране, тренинг); участие и подпомагане дейността на управителни и надзорни съвети, органи на публично управление, частни фондации.
 • Персонален коучинг на изпълнителни директори и ръководни екипи във фирми и публични организации с фокус „системен коучинг за управление на промяната”, разкриване на потенциал за лично и кариерно развитие, постигане на нови цели и житейски предизвикателства. Моята компетентност като коуч рефлектира „системния” поглед към професионалния, ”организационния” и личен живот и подпомага тяхното хармонично изграждане.

През годините на моето обучение и работа имам щастието да общувам с хора от петте континента на нашата прекрасна планета: на майчиния си език – български, а също на немски, английски, френски – моите работни езици.

Най-значимото, което научих и запазих в сърцето си е това, че всички хора по света имат право на достоен и щастлив живот, образование и собствено развитие, възможност за работа и свободна комуникация.

В хармония със себе си и околните!

 • 2016-2020
  Директор на Програма „Христо Ботев“ в Българското национално радио
 • 2013-2016
  Хоноруван преподавател по коучинг в Софийски университет „Св.Климент Охридски“
 • 2012-до този момент
  Сертифициран и акредитиран коуч на ръководители в бизнеса за организационно развитие, изграждане на личността, мотивация и управление на промяната
 • 2001-2013
  Основател и изпълнителен директор на KANET business services GmbH и code::communications еоод
 • 1997-2001
  Извънреден и пълномощен посланик на България в Република Австрия
 • 1992-1997
  Съосновател и изпълнителен директор Радио FM+ АД, първото частно радио в България
 • 1992-1997
  Основател и изпълнителен директор на КАТЕХ д-р Калев технологии ООД, изключителен представител на немски и австрийски фирми инвестиращи в България
 • 1986-1992
  Журналист и редактор “Наука и техника” Програма „Христо Ботев“ в Българското национално радио
 • 1979-1985
  Научна работа в Българската академия на науките и в ACTIM (сега UBIFRANCE l’Agence française pour le développement international des entreprises)/Франция

 

Copyright © 2024 Kalev.bg. Всички права запазени.

bg_BGBG