Коучинг за промяна /КАПИТАЛdaily/Май 2012

Нуждата от промяна е навсякъде: в работата, в комуникациите, в личния живот. Промяната изисква нови цели и предизвикателства, по-високо ниво на организация, начин на мислене, поведение към себе си и околните. 
Често говорим разпалено за нея “на маса”, вечер, а на другия ден поемаме отново по старото течение…

Всеки ръководител на семейна, малка, средноголяма или глобална компания желае едно и също: да изгради конкурентоспособна, модерна, мотивирана и устойчива от сътресенията на кризите организация. Инструментите за нейното реализиране могат да бъдат придобити със знания и опит за управление на промяната.
„Manage change, or change…management.“ е добре познат афоризъм в съвременния бизнес.

Промените ли трябва да управляват нас, или ние промените?

Международни изследвания на уменията за лидерство и управление на промяната в България дават незавидна оценка на управляващите мениджъри в страната. Според някои от тях, ключово за бъдещото развитие у нас е да се повиши ръководния капацитет и да се възприемат принципите на „учещата организация“.Но подготовката и склонността за това клонят към нула! Ето защо производителността и конкурентоспособността в един отворен свят на “икономика на знанието” са незадоволителни. Един завършен университет в младите години не е достатъчен за успех в работата:липсата на нови и нови практически умения, нежеланието да се учиш (и променяш!) по време на целия професионален живот може да има фатални последици за кариерното развитие и израстване. 
Най-общо промяната се характеризира с три основни фази.

Първата фаза на промяната

В нашата програма “Познания и опит за управление на промяната” започваме с най-важното: каква е визията за новата, променена система на организация и управление, към която се стремим. Тук прилагания индивидуален коучинг с ръководителите помага за това те сами да определят целите, рамките и пътя на промяната. Мнозина незапознати, смятат че коучинга е вид тренинг, тиймбилдинг или консултация. Професионалният коуч не съветва и не обучава,той задава специфични въпроси, които подпомагат намирането на собствен ресурс за, така трудно изглеждащото на пръв поглед, дефиниране целите на промяната. Именно благодарение на съвременните коучинг-подходи и комуникационни практики промяната може да бъде успешно осъществена за много по-кратко време в сравнение с миналите години. Причината е проста: процеса за “размразяване” на статуквото ( по Kurt Lewin) при добре подготвен, структуриран и комуникиран към сътрудниците план може да продължи от няколко дни до месец!

Втората фаза на промяната

…е самата промяна. Международни статистики показват, че само 6 от 10 случая на промяна завършват успешно. Ето защо е необходимо е да се познават ключовите фактори на успеха: анализ на проблемите, ясни визии,цели и срокове, познаване на съпротивителните сили в екипа, цялостен подход, а не промени на части, привличане на сътрудниците в процеса на промяна. И тук става интересно. На схематичната картина отразяваща промяната по време със сигурност ще разпознаете “главните герои” в екипа на промяната

Copyright © 2024 Kalev.bg. Всички права запазени.

en_USEN