Ресурси

На Вашето внимание предлагаме собствени и международно утвърдени ресурси за коучинг, комуникация и развитие от изявени автори и експерти с надеждата да бъдат полезни и информативни в съвместната работа.

 

 

Ако желаете, моля, изискайте повече информация по следните теми:

 

1. Международни изисквания при сключване на договор за коучинг

2. Етичен кодекс ICF

3. Ключови компетенции за коучинг на ICF

4. За мен ли е коучинга /тест/

5. Отчет за клиента

6. Отчет за времето

7. Подготвителна форма за първата сесия

8. Подготвителна форма за коучинг сесия

9. Моите 5 цели за хармоничния коучинг модел

10.Коучинг фокусиран към положителни решения(8 стъпки)