Компетенции

Над 30 години международна професионална дейност и опит в управлението на бизнеса и медиите, личните и корпоративни комуникации, научните изследвания. 


                                                                                        


Professional competence

Моят професионален път преминава през три основни житейски етапа:

Първият, свързан с техническото ми образование, докторантурата и научната дейност в Българската академия на науките, ме отведе в света на точните науки и висшите технологии, прецизните, изискващи много търпение и любопитство, научни изследвания. На тях дължа постоянството в преследването на целите си и непрекъснатото желание за нови знания и лично развитие.

Вторият, свързан с журналистическата дейност и научната публицистика в Българското национално радио и в други национални медии, ме приобщи към света на комуникациите, с които се занимавам и до днес.

Третият, свързан с частното предприемачество, управлението на хора и процеси, започна с демократичните промени в България през 1990 г. и ме направи истински свободен: за реализиране на собствени мечти и визии за себе си и хората, с които работя.

Тези три житейски етапа очертават и сферата на моята професионална компетентност:

  • Научно и практически базирани модели за управление и развитие на процеси, фирми и организации.
  • Разработване и развитие на фирмени и публични комуникации; медийна експертиза; стратегии за събитиен маркетинг; корпоративна интеркултурна комуникация (менторство, модериране, фасилитиране, тренинг); участие и подпомагане дейността на управителни и надзорни съвети, органи на публично управление, частни фондации.
  • Персонален коучинг на изпълнителни директори и ръководни екипи във фирми и публични организации с фокус „системен коучинг за управление на промяната”, разкриване на потенциал за лично и кариерно развитие, постигане на нови цели и житейски предизвикателства. Моята компетентност като коуч рефлектира „системния” поглед към професионалния ,”организационния” и личен живот и подпомага тяхното хармонично изграждане.

През годините на моето обучение и работа имам щастието да общувам с хора от петте континента на нашата прекрасна планета: на майчиния си език - български, а също на немски, английски, френски – моите работни езици.
Най-значимото, което научих и запазих в сърцето си е това, че всички хора по света имат право на достоен и щастлив живот, образование и собствено развитие, възможност за работа и свободна комуникация.

В хармония със себе си и околните!

 

Снимка

Experience

2016-

Директор на Програма "Христо Ботев" в Българското национално радио

2013-2016

Хоноруван преподавател по коучинг в Софийски университет "Св.Климент Охридски"

2012-

Сертифициран и акредитиран коуч на ръководители в бизнеса за организационно развитие, изграждане на личността, мотивация и управление на промяната

2001-2013

Основател и изпълнителен директор на KANET business services GmbH и code::communications еоод

1997-2001

Извънреден и пълномощен посланик на България в Република Австрия

1992-1997

Съосновател и изпълнителен директор Радио FM+ АД, първото частно радио в България

1992-1997

Основател и изпълнителен директор на КАТЕХ д-р Калев технологии ООД, изключителен представител на немски и австрийски фирми инвестиращи в България

1986-1992

Журналист и редактор “Наука и техника” Програма "Христо Ботев" в Българското национално радио

1979-1985

Научна работа в Българската академия на науките и в ACTIME (сега UBIFRANCE l'Agence française pour le développement international des entreprises)/Франция

Education / Qualifications

1974-1985

Технически университет София, Технически университет Магдебург/Германия: дипломиран инженер, доктор-инженер по технология Download

1982-1983

ACTIME (UBIFRANCE l'Agence française pour le développement international des entreprises)/Франция : управление на изследователски процеси и високи технологии

1993

John Greening’s Business school, Oxford school of English:
специализации по мениджмънт и английски език Download

1997

Министерство на външните работи:
Международни отношения и комуникации

2010

PROWEG Austria... Transaktionsanalytischen Grundlagenwissen sowie Coaching und Supervisionsgrundlagen
der Europian Assosiation for supervision and coaching Download

2011

WIFI...LENA-sustainable learning Download

2012

ERICKSON College International, Vancouver, Canada
certified executive coach
"The Art & Science of Coaching" 128 Hours ICF-Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) Download

2012

REISS PROFILE ACADEMY, Vienna, Austria
certified reiss profile master Download

2013

Associate Certified Coach (ACC)
International Coach Federation (ICF) Download

Membership / Honors

1985

Съюз на българските журналисти

1991

Rotary International Download

1992-1997

Съучредител и член на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори

1998

Europäisches Institut Intrnational/Lichtenstein/EWI Europa Preis 1998 "EURO CRYSTAL GLOBE"

1999

Chevalier d`honneur de la Confrerie des Rotisseurs International Download

2000

Работна общност "Дунавски държави": Почетно отличие за заслуги към дейността на организацията Download

2003

Голям златен почетен знак на лента за заслуги към Република Австрия Download

2007

Министерство на културата на Република България: "Почетен знак за принос в развитието и популяризирането на българската култура"

2012

International Coach Federation Download

2013

Министерство на културата на Република България
"Грамота за принос в развитието на българската култура" Download

2014

АЙ СИ ЕФ България Председател на Управителния съвет 2014 - 2017 Download