Kalev.BG 2020-08-11T07:14:16+03:00 Zend_Feed_Writer http://kalev.bg/ <![CDATA[БНТ: Кирил Калев и Веслава Попова-Международна седмица на коучинга 2014г. ]]> 2016-03-17T09:38:00+02:00 2016-03-17T09:38:00+02:00 http://kalev.bg/bg/blog/%D0%B1%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-2014%D0%B3/54 http://bnt.bg/part-of-show/mezhdunarodna-sedmitsa-na-kouchinga... <![CDATA[БТА Кирил Калев: Първа национална коучинг конференция 2015 ]]> 2016-03-14T19:22:00+02:00 2016-03-14T19:22:00+02:00 http://kalev.bg/bg/blog/%D0%B1%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-2015/53 http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_v2xncsmm... <![CDATA[БНТ: Кирил Калев и Веслава Попова: Първа национална коучинг конференция 2015 ]]> 2016-03-14T19:20:00+02:00 2016-03-14T19:20:00+02:00 http://kalev.bg/bg/blog/%D0%B1%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-2015/52 http://bnt.bg/part-of-show/pa-rva-natsionalna-kouching-konferentsiya... <![CDATA[Кирил Калев ]]> 2016-03-13T18:26:00+02:00 2016-03-13T18:26:00+02:00 http://kalev.bg/bg/blog/%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2/51 Кирил... <![CDATA[Кирил Калев за коучинга по TV1 ]]> 2016-03-13T17:32:00+02:00 2016-03-13T17:32:00+02:00 http://kalev.bg/bg/blog/%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-tv1/50 За да гледате предаването натиснете... <![CDATA[Професия коуч КАРИЕРИ ]]> 2015-09-04T18:41:00+03:00 2015-09-04T18:41:00+03:00 http://kalev.bg/bg/blog/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B8/49 &nbsp; http://www.karieri.bg/mojata_kariera/profesii/2602080_profesiia_kouch/... <![CDATA[Кураж за промяна ]]> 2015-01-22T11:46:00+02:00 2015-01-22T11:46:00+02:00 http://kalev.bg/bg/blog/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0/48 http://www.scci.bg/modules.php?op=modload&amp;name=News&amp;file=article&amp;sid=9138&amp;mode=thread&amp;order=0&amp;thold=0... <![CDATA[Най-ценното е осъзнатото желание да се развиваш ]]> 2014-12-01T15:31:00+02:00 2014-12-01T15:31:00+02:00 http://kalev.bg/bg/blog/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%88/46 SPECIAL вестник... <![CDATA[Как да разпознаем добрия коуч? Или какви са основните компетенции, които трябва да притежават специалистите в тази област ]]> 2014-01-26T14:48:00+02:00 2014-01-26T14:48:00+02:00 http://kalev.bg/bg/blog/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82/45 http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2014/01/14/2219936_kak_da_razpoznaem_dobriia_kouch/... <![CDATA[Защо работим с коуч? ]]> 2013-11-30T17:19:00+02:00 2013-11-30T17:19:00+02:00 http://kalev.bg/bg/blog/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87/44 Три причини споделени от моя ментор-коуч - австралийката Belinda MacInnes/ICF Master coach, които заслужават...