Моята визия за житейско, професионално и лично развитие е изградена върху принципа за постигане на хармония.

Мисията ми е да предоставям знания, комуникационни умения и професионален опит за развитие на личности, мотивация и разкриване на потенциал за постигане на нови цели, хармонични и положителни решения в професията и живота.

Хармонията може да бъде дефинирана като сполучливо съчетание на отделни части в едно цяло. В живота ни хармонията е онова съчетание от чувства и желания, опит и познания, професионален, личен, семеен живот, което всеки един от нас постига сам за себе си.  Хармонията е най-ярко изразена и „видима” за възприятие в красивата музика, в поезията, в изобразителното изкуство. 

Кои са трите основни „съставни части на хармонията”?

Хармоничен
коучинг
модел на
Калев©

В древногръцката митология Хармония, дъщеря на Арес и и Афродита, е богиня на хармонията и разбирателството.

В изобразителното изкуство хармонията изпълва визуалното възприятие и въображение с радващо окото съчетание от цветове. Именно цветовата хармония създава в мозъка възприятие за подреденост и логическа структура.

На основата на трите основни цвята: червен, жълт и син.

През 1666 сър Исак Нютон разработва първата „кръгова диаграма на цветовете” базирана на трите основни цвята и хармоничното им преливане във всички останали цветове на дъгата.

В музиката, хармонията е съчетание на тонове в акорди и три основни тризвучия известни като ТОНИКА,  ДОМИНАНТА, СУБДОМИНАНТА. Върху тях и математическата точност на подреденосттта им  е изградена цялата красота и многообразие на най-вълнуващото и масово консумирано изкуство - музиката. Във всеки един жанр, епоха, стил.

Хармоничният коучинг модел © е нашия системен подход в коучинга базиран на „логическите нива” разработени от американците Gregory Bateson и Robert Dilts. Прилага се в „трите системи“ на коучинг: работа, организация, личен живот.
Ние задаваме отворени въпроси в три основни групи:
относно поведението и околната среда (Какво? Къде? Кога?), възможностите и стратегиите (Как?), за да постигнем желаното и да бъдем такива, каквито искаме на бъдем (Кой съм аз...тогава?).

В хармония със себе си, околните и визията ни за живота!

Хармонията е в теб...откривай, реализирай, бъди!